Pravidlá ochrany súkromia

TZO Bibinje rešpektuje súkromie Používateľov tejto web stránky.

TZO Bibinje môže v súlade so Zákonom zhromažďovať určité informácie o Používateľoch, ktoré získa počas používania tejto web stránky. Takto zhromaždené údaje TZO Bibinje používa výhradne za účelom zlepšenia funkčnosti web stránky a jej obsahu aby informácie boli lepšie usmernené a prispôsobené používateľom.

TZO Bibinje sa zaväzuje v súlade s platnými predpismi chrániť súkromie Používateľov web stránky, okrem v prípade porušenia Podmienok používania alebo konania Používateľov, ktoré nie je v súlade so zákonom.

TZO Bibinje sa vzdáva zodpovednosti za stratu, krádež, zverejnenie alebo poškodenie osobných údajov používateľov stránky v prípade neoprávneného vniknutia do zdrojového kódu stránky alebo databázy zo strany hackera alebo vplyvom iných zločineckých aktivít zo strany tretích osôb.