Podmienky používania web stránky www.visitbibinje.com

Všeobecné ustanovenia
Organizácia cestovného ruchu obce Bibinje (ďalej ako TZO Bibinja) je držiteľom práva na vytváranie a/alebo zverejňovanie obsahu a správou web stránky www.visitbibinje.com. Osoba, ktorá používa túto stránku (ďalej ako Používateľ), návštevou stránky súhlasí s Podmienkami používania a považuje sa, že je spôsobilá k prijatiu Podmienok používania, a že rozumie riziku, ktoré je spojené s používaním zverejneného a dostupného obsahu.
Hocijaké iné používanie obsahu, ktorý je dostupný na tejto web stránke podlieha náležitej právnej ochrane a výkonu zodpovedajúcich právnych opatrení voči Používateľovi a/alebo tretej osobe, ktorej je také používanie obsahu užitočné.

Charakter zverejneného obsahu a zodpovednosť TZO Bibinje
Zverejnený a dostupný obsah na tejto web stránke má výhradne informačný charakter a je získaný zo zdrojov, ktoré TZO Bibinje považuje za spoľahlivé, bez akejkoľvek záruky TZO Bibinje, akéhokoľvek druhu, výslovného alebo mlčanlivého, že je daný obsah presný, včasný, úplný a/alebo vhodný na nejaký účel alebo určitý spôsob používania. Používateľ obsah používa výhradne na vlastnú zodpovednosť a TZO Bibinje sa nepovažuje zodpovedným v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá vznikla používaním a interpretáciou obsahu.

Právo intelektuálneho vlastníctva
Obsah zverejnený na tejto web stránke je chránený právom intelektuálneho vlastníctva a každé jeho používanie môže predstavovať základ pre začiatok konania o ochrane práv voči Používateľovi zo strany TZO Bibinje alebo tretej osoby, ktorá je držiteľom týchto práv.

Právo meniť obsah
TZO Bibinje zadržiava právo v akomkoľvek okamihu zmeniť, vymazať (dočasne alebo natrvalo) obsah tejto web stránky bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia.

Zmena podmienok používania
TZO Bibinje zadržiava právo zmeniť Podmienky používania v akomkoľvek okamihu a nie je zodpovednou kvôli možným dôsledkom, ktoré vznikli v rámci tejto zmeny. Uvedené zmeny sa stávajú platnými v deň zverejnenia na tejto web stránke.

Autori zverejnených fotografií
Archív TZO Bibinje, Leo Banić, Saša Čuka.