Turizam

Prvi znaci bavljenja turizmom vežu se uz drugu polovicu 20. st., 1950 godine u Bibinje dolaze prvi gosti, izviđači iz Kostajnice, a nešto kasnije i gosti iz Makedonije. Bili su smješteni u šatorima i hranili su se sami.
Bibinje dobiva prvu javnu plažu 1968. godine kada se otkupljuje 2 717 m² zemljišta g. Šime Mikulića uz Punta Rožicu, dok se krajem 60-ih na terenima uz more pojavljuju i prvi kampovi.
U uvali između Bibinja i Sukošana (1978. – 1989) započinje gradnja marine Zlatna luka (Marina Dalmacija) danas jednog od najvećih nautičkih središta na Jadranu.
Turističko društvo Galeb 1982. godine izdaje prvi turistički prospekt, 1984/1985 godine uz školu se gradi zgrada za rad turističkog ureda i to sredstvima Mjesne zajednice, Turističkog društva Galeb i O.Š. Bibinje.

Danas je Bibinje životopisno mediteransko mjesto koje se proteže na četiri kilometra jadranske obale sa oko 4000 stanovnika. Smještaj je moguć u više od 1000 registriranih soba i apartmana sa 5500 kreveta, kao i u jednom od 9 dobro opremljenih kampova. Najveća marina na Jadranu nudi 1200 suhih vezova te 500 vezova u moru. Od šetnice Taline do trga Sri sela poredani su restorani, konobe i maleni barovi dok je cijelo ljeto prošarano zbivanjima, večerima foolklora, fešticama i koncertima. Plaže okrenute zadarskim otocima prekrivene glatkim oblutcima uvlače vas u svoju toplinu dok se ne sljubite sa morem – Punta Rožica, Punta, Škaljica, Šulterova vala, Lipauska.